Server gpsd je součástí sítě SlapNet. Jeho členům umožnuje získání co nejpřesnější informace o reálném čase. Běží na Respberry v.3 z GPS modulem. V případě potřeby můžete kontaktovat správce.


V zobrazeném kruhu jsou znázorněny satelity které byly posledně použity. Barva udává přibližnou sílu signálu v dB. Zelená = nejsilnější, rudá = nejslabší.
A filled circle means the satellite was used in the last fix. Green-yellow-red colors indicate signal strength in dB, green=most and red=least. Diamonds indicate Augmentation satellites.

Current Information
Time (UTC)2019-03-23T22:26:18.000Z
Altitude214.9
Fix Type3
Satellites14
HDOP0.79
VDOP1.24

Current Satellites
PRNElevationAzimuthSSUsed
87122322Y
185829115Y
27471650N
10455832Y
114329427Y
323912330Y
1233116033N
13028433Y
142913830Y
222723035Y
20175929Y
281632334Y
3522915Y
2423818N
Použito 11 satelitů, průměrný signál 27 dB.

This script is distributed by the GPSD project.