Server gpsd je součástí sítě SlapNet. Jeho členům umožnuje získání co nejpřesnější informace o reálném čase. Běží na Respberry v.3 z GPS modulem. V případě potřeby můžete kontaktovat správce.


V zobrazeném kruhu jsou znázorněny satelity které byly posledně použity. Barva udává přibližnou sílu signálu v dB. Zelená = nejsilnější, rudá = nejslabší.
A filled circle means the satellite was used in the last fix. Green-yellow-red colors indicate signal strength in dB, green=most and red=least. Diamonds indicate Augmentation satellites.

Current Information
Time (UTC)2019-05-23T08:49:41.000Z
Altitude220.7
Fix Type3
Satellites12
HDOP0.72
VDOP1.13

Current Satellites
PRNElevationAzimuthSSUsed
127328316N
246915133Y
19375232Y
253426526Y
1233116033N
322631038Y
6259130Y
21913030Y
17194335Y
141432432Y
15818828Y
29520631Y
Použito 10 satelitů, průměrný signál 31 dB.

This script is distributed by the GPSD project.